Selecteer een pagina

Accelerate impact

Berend Maten

Berend Maten

Social entrepreneur - Food Waste strategy & project management - Business development management

.(mede)oprichter:
– oprichter & directeur van Stichting Shareaty. Shareaty is een distributiecentrum dat voedsel inzamelt verwerkt tot kant-en-klare producten  en verdeelt onder sociale voedselinitiatieven en scholen om voedselverspilling tegen te gaan en sociale restaurants te ondersteunen. 
– medeoprichter & financieel verantwoordelijk voor Stichting Voedselsurplus. Voedselsurplus initieert en beheert projecten met gemeentebesturen, foodretailers en sociale restaurants om kwetsbare groepen te ondersteunen en voedselverspilling tegen te gaan.
– medeoprichter en algemeen manager van Neighbourly Nederland. Neighbourly is een sociaal platform dat is ontworpen om merken te helpen samenwerken met klanten en burgers om hun sociale doel op gemeenschapsniveau te activeren.
– oprichter & eigenaar van CTS Nederland. Beheer van IT-infrastructuren voor het MKB en lokale ondersteunings- en installatiediensten voor grote Amerikaanse telecomproviders en buitenlandse hardwarebedrijven.

impact en business development:
Frank&theBacks, onderdeel van Worldstartup. Als Lead Liaison Officer verbind ik purposed-driven ventures met ervaren ondernemers op C-niveau om duurzame groei te realiseren.
Joulex: Business development van Joulex Energy Management voor IT-netwerk en servers tot overname door Cisco.
Greening IT-projecten: Creëer bewustzijn en business developer in het vergroenen van IT.
Linkcycle: vroege fase voor bedrijfsontwikkeling in Europa.
Software Borg: Business development voor broncode/data escrow en IE-oplossingen.

verkoop- en marketingmanagement:
– Verkoopdirecteur EMEA voor Plaid Europa.
– Verkoop- en marketingdirecteur voor Rucanor.
– Europese Sales & Marketing voor Signify, b.v. initiator en business development van Europese verlichtingsoplossingen en winkelontwerp.

(co)founder:
founder & MD Shareaty Foundation. Shareaty is a distribution center which collects food and distribute them to social restaurants to fight food waste and support social restaurants in cooperation with 5050Food of the Salvation Army in Rotterdam.
– cofounder & CFO Voedselsurplus Foundation. Voedselsurplus initiates and manage projects with city councils, food retailers and social restaurants to support vulnerable groups and fight food waste.
– cofounder & MD of Neighbourly Netherlands. Neighbourly is a social platform designed to help brands collaborate with customers and citizens to activate their social purpose at a community level.
– founder & CEO of CTS Netherlands. Managing IT infrastructures for SME and local support and installation services for major US telecom providers and overseas hardware companies.

development of impact and business:
Frank&theBacks, part of Worldstartup. As Lead Liaison officer, I match purpose-driven ventures with seasoned C-level entrepreneurs to achieve sustainable growth.
– Joulex: Business development of Joulex Energy Management for IT network and servers until acquisition by Cisco.
Greening IT projects: Create awareness and business developer in greening of IT.
Linkcycle: Early stage for business development in Europe.
Software Borg: Business development for source code/data escrow and IE solutions.

sales & marketing management:
– Sales director EMEA for Plaid Europe.
– Sales & Marketing Director for Rucanor.
– European Sales & Marketing for Signify, e.g. initiator and business development of European lighting solution and store design. 

Contact

ENOOR CSI 
Guirlande 136,
2496WT The Hague, The Netherlands

Reg. ID: 92161448
+31 (30) 2723990
hello@enoor.nl